Co to jest choroba alkoholowa?

Alkoholizm został uznany oficjalnie za chorobę przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Został mu nadany odpowiedni numer w obowiązującej powszechnie klasyfikacji znanych schorzeń na świecie. Choroba alkoholowa nie tylko dotyka samego uzależnionego, ale także jego najbliższych. Powiedzmy sobie o chorobie alkoholowej nieco więcej.

Czym jest choroba alkoholowa?

Choroba alkoholowa jest definiowana jako psychiczne oraz fizyczne uzależnienie od etylowego alkoholu (środek, który wpływa na spowolnienie działania nerwowego układ). Na sam rozwój choroby alkoholowej wpływają czynniki o podłożu genetycznym, środowiskowym, socjalnym oraz psychologicznym. 

Nadużywanie substancji alkoholowych ma wpływ bezpośredni nie tylko na chorego, ale także na jego bezpośrednie otoczenia. Spożywany w dawkach nadmiernych, alkohol wywołuje agresywne zachowania, wpływa na wszelkie działanie mózgu i związane z tym podejmowanie w pełni świadomych decyzji. Alkoholizm przekłada się najczęściej na pogorszenie kontaktów z rodziną, a także otoczeniem. Nie możemy zapomnieć o spadku sytuacji finansowej oraz społecznej. 

Nadużywanie regularne alkoholu powodować może otępienie, problemy z myśleniem logicznym, jak i rozwojem bardzo poważnych chorób psychicznych. Ta substancja to związek chemiczny, który nie tylko ma wpływ na psychiczny stan, ale także na stan fizyczny człowieka. Musimy mieć także świadomość, że choroba alkoholowa to czynnik główny, który prowadzi bezpośrednio do marskości wątroby. WHO określiło alkoholizm jako postępującą i śmiertelną chorobę. 

Jakie są objawy choroby alkoholowej?

Alkoholik najczęściej nie jest świadomy tego, że właśnie dopadła go choroba alkoholowa. Jej objawy rozwijają się długo, a do tego niespostrzeżenie. Do tego także dochodzi wstyd, nie przyznawania się przed innymi oraz przed samym sobą, że się straciło kontrolę nad ilością oraz także częstotliwością spożywanego alkoholu. 

Jakie są objawy choroby alkoholowej? Przede wszystkim jest to głód alkoholowy. Alkoholik cały czas myśli tylko o tym, aby się napić. U chorego następuje także zwiększona tolerancja na alkohol. Wielu alkoholików zmaga się z zaburzeniami świadomości oraz pamięci. Mamy świadomość, jakby żyli na innym świecie. Do tego wszystkiego dochodzi także zespół abstynencyjny oraz całe życie skoncentrowane wokół alkoholu. Na samym początku choroby objawy nie są na tyle widoczne, ale wraz z postępem choroby objawy są coraz większe i większe. 

Czy można w jakiś sposób zapobiec chorobie alkoholowej?

Rozwijanie się nałogu to proces wieloetapowy oraz nierzadko długotrwały. Objawy alkoholizmu jednak są w większości przypadków wyraźnie zauważalne, co pozwala podjąć szybko wszelkie odpowiednie kroki w celu całkowitego wyeliminowania problemu. Kluczowa okazuje się najczęściej ostrzegawcza faza. To na tym etapie właśnie należy zwrócić uwagę szczególną na ilość spożywanego alkoholu przez bliską osobę. Nawet regularne picie coraz częściej akceptowane jest przez otoczenie.

Również nie bez znaczenia jest sama częstotliwość sięgania po napoje alkoholowe. Wskazane symptomy jest niekiedy trudno dostrzec z uwagi na ich ukrywanie umiejętne przez osobę chorą. W takiej właśnie sytuacji jest już najczęściej zbyt późno na wdrażanie zapobiegawczych środków i okazuje się niezbędne leczenie profesjonalne uzależnionej osoby. Nawet gdy ona wykazuje poczucie winy, to nie można bagatelizować takiego istotnego tematu, którym są początkowe objawy alkoholizmu.

W co po niektórych przypadkach bardzo szczera rozmowa skutkuje zaprzestaniem picia nadmiernego alkoholu. Może to być wynik, na przykład wprowadzenia systemu nagród oraz kar. Działania we własnym zakresie podejmować warto jednak po konsultacjach uprzednich ze specjalistami. Zapobiega się dzięki temu uzależnieniem od alkoholu, wskazując najbliższym pacjentów potencjalnych oraz sposoby na diagnostykę danej osoby i ocenę jej stanu. 

Bardzo wyraźne symptomy fizyczne oraz psychiczne to jednak przesłana do rozpoczęcia już leczenia profesjonalnego w przeznaczonym ośrodku do tego. Klinika leczenia uzależnień jest miejscem, do którego śmiało, można się udać w celu odbycia konsultacji, które mają na celu zapobieganie rozwojowi alkoholizmu. Nadużywanie znacznie częściej alkoholu wymaga na pewno podjęcia terapii stosownej. Wspomniane już psychiczne zaburzenia oraz do tego inne objawy, które się pogłębiają, wymagają, czasami skutecznego oraz szybkiego działania. Kliniki leczenia uzależnień, gwarantują to swoim pacjentom. Można liczyć na kompleksowe wsparcie dla uzależnionych od alkoholu osób, ale do tego na pomoc mogą także liczyć najbliżsi osób uzależnionych.

Co powinniśmy zrobić w przypadku zauważania pewnych symptomów, które wskazujących na pojawienie się uzależnienia? Wszelkie działania prowadzone w zakresie własnym, powinniśmy poprzeć koniecznie konsultacją ze specjalistą. Tylko i wyłącznie w ten sposób uzyskać możemy informacje rzetelne na temat tej naprawdę niełatwej choroby, jaką jest uzależnienie od substancji alkoholowych.