Czy jest możliwe wszycie Esperalu z refundacją NFZ?

Czy jest możliwe wszycie Esperalu z refundacją NFZ?

Terapia uzależnienia od alkoholu należy do procesów długotrwałych i obejmujących
wielopłaszczyznowe działanie, m.in. farmakologiczne oraz psychologiczne. Do grupy
najczęściej stosowanych metod zalicza się wszycie Esperalu pod skórę osoby zmagającej
się z uzależnieniem. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ten lek oraz czy możliwa jest
wszywka na NFZ.

Jak działa wszywka z Esperalem?

Esperal na NFZ pełnopłatny jest środkiem dostępnym jedynie z przypisu lekarza, czyli na
receptę. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu metabolizmu alkoholu. Co to
znaczy? Osoba mająca nierefundowaną wszywkę na NFZ po każdym spożyciu nawet
minimalnych ilości alkoholu doświadcza bardzo nieprzyjemnych skutków, podobnych do
tych, jakimi manifestuje się zatrucie alkoholowe. Uwalniający się z wszywki enzym,
dehydrogenaza aldehydowa, spowalnia rozkład aldehydu octowego do kwasu octowego, a
co się z tym wiąże, powoduje dłuższe oddziaływanie tego związku na organizm. Przyczynia
się to do wystąpienia objawów takich jak: silne nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy,
zaczerwienienie twarzy. Długotrwała ekspozycja na działanie aldehydu octowego może
prowadzić do uszkodzeń narządów wewnętrznych, a także do wystąpienia zaburzeń natury
psychicznej.
Sam wszyty Esperal na NFZ nie powoduje pojawiania się żadnych niekorzystnych
objawów, dopóki osoba mającą go pod skórą nie spożywa alkoholu. Strach przed
wystąpieniem nie tylko nieprzyjemnych symptomów, lecz także konsekwencji groźnych dla
zdrowia, powoduje, że uzależniony powstrzymuje się od picia alkoholu. Tym sposobem
wszywka na NFZ skłania do zachowania całkowitej abstynencji, czyli nie tylko od napojów
alkoholowych, lecz także od wszelkich specyfików mających w składzie alkohol etylowy,
takich jak na przykład niektóre leki w postaci syropu bądź kropli.

O usłudze wszycia esperalu dowiesz się więcej na naszej podstronie: Esperal Poznań

Czy można ubiegać się o refundację wszycia Esperalu?

Pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia często pytają, czy możliwe jest
zrobienie im wszywki na NFZ. Wszywka na NFZ nie jest możliwa, ponieważ nie jest to
środek refundowany. W praktyce oznacza to, że samemu należy zapłacić za tę formę
leczenia alkoholizmu, choć musi zostać ona zaordynowana przez lekarza. Warto zauważyć,

że choć nie dać się uzyskać refundacji na Esperal na NFZ, to ta metoda walki z
alkoholizmem nie należy do bardzo kosztownych. Najczęściej mieści się ona w cenie
kilkuset złotych.
Wszywka nie jest sensu sticto lekarstwem, ponieważ nie leczy osoby uzależnionej od
alkoholu, a raczej pełni rolę swego rodzaju odstraszacza, powodującego, że pacjent sam
zaczyna stronić od napojów alkoholowych. Choć nierefundowana, wszywka na NFZ cieszy
się dużą popularnością z uwagi na swoją skuteczność. W połączeniu z innymi metodami,
m.in. z psychoterapią, pomaga ona efektywnie walczyć z uzależnieniem.

U kogo można zastosować wszywkę?

Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie wszywki alkoholowej.
Nierefundowane wszycie Esperalu na NFZ charakteryzuje się niską inwazyjnością i nie
należy do zabiegów skomplikowanych. Niemniej jednak stanowi ono ingerencję
chirurgiczną, więc powinno odbywać się w sprawdzonej klinice. Wszycie przeprowadza
chirurg, wcześniej podając znieczulenie miejscowe. Zabieg jest szybki (trwa około pół
godziny), bezbolesny i nie wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjenta, więc
bezpośrednio po wszyciu może on powrócić do swoich codziennych obowiązków. Personel
medyczny dokładnie informuje o wszelkich zaleceniach oraz wskazówkach po
implementacji. Nierefundowany Esperal na NFZ wykazuje nieprzerwane działanie przez
około jeden rok od wszycia. Jeśli pacjent jest zainteresowany kontynuowaniem tej formy
terapii, nie ma generalnych przeciwwskazań do wykonania kolejnego zabiegu.

Wszywka z Esperalu szczególnie polecana jest w przypadku osób, które:

– nie chcą pamiętać o codziennym przyjmowaniu preparatu w tabletkach,
– liczą na skuteczne rezultaty terapii antyalkoholowej,
– pragną wielotorowo walczyć z uzależnieniem,
– chcą mieć długoterminowe wsparcie w pokonywaniu nałogu,
– są zdecydowanie zapłacić za przeprowadzenie zabiegu.

Czy są jakieś przeciwwskazania do wszycia Esperalu?

To, że Esperal na NFZ nie jest refundowany i trzeba za niego zapłacić, nie oznacza, że
każda osoba zmagająca się z problemem alkoholowym może skorzystać z tej metody.
Istnieją pewne przeciwwskazania wykluczające wykonanie wszywki. Należą do nich przede
wszystkim:

– uczulenie na Esperal,
– niektóre schorzenia serca oraz układu nerwowego,
– bycie pod wpływem alkoholu,
– wiek poniżej 18 roku życia,
– brak zgody pacjenta na tę metodę leczenia.
Ponieważ wszywka na NFZ nie jest refundowana, podobnie jej deimplantacja wymaga
własnych nakładów finansowych. Usunięcie Esperalu możliwe jest jedynie poprzez
wykonanie kolejnego zabiegu i wyjęcie go spod skóry. Czasami jest to niezbędna
procedura, gdy organizm pacjenta źle reaguje na zastosowaną wszywkę. Należy pamiętać o
tym, że przed wszyciem Esperalu konieczne jest zachowanie trzeźwości na minimum jedną
dobę przed planowanym zabiegiem.