Ile trwa terapia AA?

Ile trwa terapia AA?

Odwyk alkoholowy wiąże się z przerwaniem picia. Czasami po rozpoczęciu samodzielnym ambulatoryjnego leczenia lub też stacjonarnego, a w wielu przypadkach na skutek zobowiązania sądowego do terapii uzależnień. Jak wygląda leczenie oraz ile czasu trwa terapia AA? Koniecznie sprawdźmy to.

Rozpoczęcie terapii

Nierzadko alkoholowy odwyk rozpoczyna się od alkoholowego odtrucia. Pacjenci w tymże celu mogą zgłaszać się do odpowiednich leczniczych placówek. Detoks alkoholowy rozpoczyna się w każdym przypadku od konsultacji z lekarzem. Po tym spotkaniu i przeprowadzonym wywiadzie następuje już podawanie kroplówek odpowiednich, które przywracają psychofizyczną równowagę pacjentowi. Tym samym przerwanie ciągu picia jest znacznie ułatwione. Bardzo podobnie do tego działa popularny esparal. Jest to środek, który najczęściej wszywa się pod skórę i poprzez skutki wyzwalane po wypiciu alkoholu, zniechęca do dalszego picia.

Miejsce leczenia podczas terapii alkoholowej

Powyższym metodom, które są pomocne w leczeniu uzależnień, najczęściej towarzyszy odwyk klasyczny. Mowa o rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej lub też grupowej w odpowiednim ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień. Zarówno może to być poradnia miejscowa leczenia uzależnień, jak i ośrodek stacjonarnego leczenia. Osoba, która jest uzależniona, może w sposób samodzielny podjąć decyzję, jaką formę leczenia początkowego wybierze. Terapia uzależnień stacjonarna ma znacznie ograniczony czas trwania i po niej zawsze leczenie jest kontynuowane już w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej od alkoholu.

Jeśli dany pacjent świadomy jest tego, że jego środowisko będzie wpływało negatywnie na wszelkie próby utrzymywania abstynencji oraz ma spore trudności z samym przerwaniem picia, może podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia w stacjonarnym ośrodku. Zwykle temu towarzysząca zmiana środowiska, jak i stały kontakt z prawdziwymi specjalistami ułatwiają trwanie w postanowieniu utrzymania stuprocentowej abstynencji.

Można zdecydowanie powiedzieć, że pacjent, w stosunku do czasu trwania terapii, zyskuje znacznie więcej w stacjonarnym ośrodku. Dosłownie przez kilka tygodni korzysta codziennie z terapii. Nie ma to niestety miejsca podczas ambulatoryjnego leczenia.

Jaki jest czas trwania odwyku alkoholowego?

Musimy mieć świadomość, że terapia uzależnień to proces naprawdę długotrwały. Jednak w związku z tym, że sam odwyk alkoholowy jest kojarzony z przerwaniem picia, odtruciem alkoholowym oraz terapią wstępną, to trwa on najczęściej dobrych kilka tygodni w ośrodkach stacjonarnych. Kolejny etap to terapia właściwa. Taka terapia może trwać naprawdę wiele lat.

Troszkę inaczej jest w momencie, gdy pacjent się leczy na wniosek rodziny, która wystąpiła o pomoc do komisji miejskiej zajmującej się problemami alkoholowymi. Skutek takowych działań to postanowienie sądu, które obliguje uzależnioną osobę do leczenia, które w wypadku tym dotyczy okres dwóch lat.

Jak przebiega odwyk oraz jakie są jego skutki?

Jeśli alkoholowy odwyk jest przeprowadzany po raz pierwszy, to pacjent przede wszystkim zaprzestaje picia. W tym samym czasie, podczas trwania terapii, wszelkie działania pacjenta są wzmacniane przez psychoterapeutów uzależnień. Kiedy już uda mu się osiągnąć stan trzeźwości i rozumie samo istnienie problemu, to rozpoczyna się terapia uzależnień już właściwa. 

Na czym skupia się terapia właściwa? Jest ona skupiona przede wszystkim na uświadomieniu pacjenta w zakresie wszelkich zmian, jakie uzależnienie wywiera na jego życie. Pacjent musi poznać mechanizmy alkoholowe dezadaptacyjne. Do tego powinien także potrafić rozpoznać objawy alkoholowego głodu, czy też sytuacji, które się mogą wiązać z przerwaniem samego stanu trzeźwości oraz wiele, wiele więcej. 

Osoba, która jest uzależniona, musi sobie zdawać sprawę, że odwyk alkoholowy jest początkiem leczenia, a nie w żadnym wypadku metodą przerywania ciągów picia. Jednym z najważniejszych zadań specjalistów z zakresu leczenia uzależnień jest na tymże etapie terapii uzależnień uświadamianie oraz motywowanie pacjenta do leczenia. 

Połową sukcesu jest znalezienie dobrej kliniki, w której można się poddać terapii AA. Najważniejszy nie powinien być sam budynek, ale ludzie pracujący w danej klinice. To oni pracują z osobami uzależnionymi. Powinni to być terapeuci z ogromnym doświadczeniem, ale z empatią. Bardzo ważne jest to, aby podchodził indywidualnie do swoich pacjentów. Nie wolno nikogo krytykować, czy też oceniać.

Podczas przeprowadzanej terapii, bardzo ważne jest również wsparcie bliskich osób. Mowa tutaj o rodzinie oraz o przyjaciołach. To oni pozwolą przejść przez ten trudny okres i poradzić sobie z pewnymi przeciwnościami oraz przeszkodami. Wiadomo, że jest ich sporo. Pewne trudności pojawiają się podczas całościowego procesu leczenia, ale głównie na samym początku. Wówczas osoba cierpiąca na chorobę alkoholową cierpi z jego odstawienia i nie potrafi sobie z tym poradzić. Ostawienie alkoholu jest dla niego wyczerpujące. Warto jednak przez to przejść i cieszyć się życiem w trzeźwości.