Jak leczyć uzależnienia?

Jak leczyć uzależnienia? Terapia uzależnień może przybierać różne formy, w zależności od stanu zdrowia pacjenta zarówno w ujęciu fizycznym, jak i psychicznym. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że zawsze warto ją podjąć, gdyż w zdecydowanej większości przypadków nie jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z nałogiem. W jaki sposób leczy się różnego typu uzależnienia?

Terapia indywidualna – najskuteczniejszy sposób wychodzenia z nałogu

Specjaliści leczący uzależnienia najczęściej polecają pacjentowi terapię indywidualną. W większości przypadków stanowi ona podstawę, choć oczywiście można ją łączyć także z innymi formami leczenia. Terapia indywidualna polega na spotkaniach z psychologiem bądź psychiatrą, który przede wszystkim stara się znaleźć źródło problemu. Następnie dobiera on skuteczną metodę leczenia, w zależności od tego, czy nałogowi towarzyszą inne choroby, na przykład depresja. Zaletą terapii indywidualnej jest możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy, która jest niezbędna nie tylko specjaliście, ale i pacjentowi. Dzięki niej może on zrozumieć istotę swojego nałogu oraz przyczyny, przez które w nie wpadł. Terapia indywidualna prowadzona jest ambulatoryjnie, zatem nie wymaga pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Najczęściej terapeuta spotyka się z pacjentem raz lub dwa razy w tygodniu. Ważne, aby spotkania odbywały się regularnie, co zwiększa efekty leczenia. Czas trwania terapii indywidualnej nigdy nie jest z góry określony. Zależy on od tego, w jakim tempie pacjent robi postępy, a więc wychodzi z nałogu. Każdorazowe przerwanie terapii wiąże się z koniecznością rozpoczęcia jej od nowa.

Terapia grupowa – pomoc dla uzależnionych

Terapia grupowa nie stanowi podstawowego sposobu, w jaki specjaliści leczą osoby uzależnione. Niemniej jednak może okazać się bardzo pomocna, zwłaszcza jeśli pacjent czuje się zagubiony i nie potrafi zrozumieć istoty swojego problemu. Terapia grupowa pomaga otworzyć się przed innymi, którzy mają podobną historię oraz podobne przeżycia. Dzięki niej można znaleźć bratnie dusze, które podobnie jak pacjent, walczą z nałogiem. Co do zasady, terapia grupowa powinna być prowadzona przez specjalistę, a więc doświadczonego psychologa. Niemniej jednak bardzo często biorą w niej udział także osoby, które trwale porzuciły zgubny nałóg. Opowiadają o swoich doświadczeniach, skupiając się na zaletach, jakie niesie życie bez alkoholu czy narkotyków. Pacjenci z reguły chętnie uczestniczą w terapiach grupowych, choć początki bywają dla nich naprawdę trudne. Nie potrafią oni otworzyć się przed innymi, a więc opowiedzieć swojej historii. Niemniej jednak z tej formy leczenia nie warto rezygnować tylko i wyłącznie ze względu na nieśmiałość.

Kiedy specjaliści wdrażają farmakoterapię?

Wychodzenie z nałogu nie może opierać się wyłącznie na stosowaniu leków, jednak w wielu przypadkach bywają one bardzo pomocne, zwłaszcza w początkowej fazie. O tym, że pacjent ma przyjmować konkretne leki, każdorazowo decyduje specjalista. Dobiera on zarówno preparat, jak i odpowiednią dla danej osoby dawkę. Farmakoterapia znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu schorzeń towarzyszących, na przykład w depresji, która wynika z nałogu. Warto pamiętać, że nie wszyscy pacjenci będą przyjmować leki, a już z pewnością nie przez cały okres wychodzenia z nałogu. Specjalista musi bowiem wiedzieć, na co konkretnie mają zadziałać preparaty, a następnie może zdecydować o ich wdrożeniu.

Terapia w ośrodku zamkniętym – kiedy jest konieczna?

Alternatywne rozwiązanie dla pacjentów z nałogami stanowi terapia w ośrodku zamkniętym. Zgodnie z polskim prawem, pacjent musi samodzielnie wyrazić na nią zgodę. Przymusowe leczenie odbywa się jedynie w konkretnych, ściśle określonych przypadkach. Leczenie w ośrodku zamkniętym dedykowane jest pacjentom, którzy nie potrafią odciąć się od swojego dotychczasowego środowiska ani od substancji odurzających. Innymi słowy, potrzebują oni efektywnego odwyku. Pacjenci nie przebywają w ośrodkach zamkniętych przez cały okres leczenia, a jedynie w początkowej jego fazie. Przechodzą odwyk, a następnie rozpoczynają terapię, która musi być kontynuowana po powrocie do domu. Terapia w ośrodku zamkniętym stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które wcześniej próbowały samodzielnie wychodzić z nałogu, lecz nie odniosły na tym polu sukcesów. 

Niekonwencjonalne sposoby leczenia uzależnień – czy są skuteczne?

Coraz większą popularność zdobywają niekonwencjonalne metody leczenia uzależnień, takie jak hipnoza, terapia artystyczna czy medytacja. Niektórzy twierdzą, że przynoszą one dobre efekty, jednak tezy te nie mają potwierdzenia naukowego. Owszem, uczestnictwo w specjalnych zajęciach muzycznych czy plastycznych nie zaszkodzi, jednak w żadnym wypadku nie stanowi podstawowej formy leczenia. Nie możemy więc posiłkować się niesprawdzonymi metodami, które nie pozwalają walczyć przede wszystkim z przyczyną, dla której pacjent wpadł w nałóg. W renomowanych ośrodkach stosowane są jedynie skuteczne, sprawdzone metody wychodzenia z nałogu.