Typy alkoholików

Typy alkoholików

Powszechną wiedzą jest, że alkoholizm jest chorobą klasyfikowaną przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. Jak każda leczona choroba daję szanse na powrót do zdrowia a w tym przypadku na życie w trzeźwości. Leczenie alkoholizmu rozpoczyna się od uświadomienia sobie problemu i skontaktowaniu się ze specjalistą. Istnieje stereotypowy obraz alkoholika jako osoby upijającej się do nieprzytomności, brudnej, zaniedbanej najczęściej samotnej.

Osobie wykształconej, posiadającej stabilne życie rodzinne, utrzymującej prace, nie posiadającej w rodzinie historii alkoholizmu może być trudne do zaakceptowania, że jego picie jest problematyczne. Naukowcy z NIAAA, część National Institutes of Health (NIH), zidentyfikowali pięć różnych podtypów alkoholików, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć chorobę. Lepsze zrozumienie typów alkoholików pozwala na znalezienie skuteczniejszej drogi do rozwiązania problemu.

Młodzi dorośli alkoholicy

Grupa ta stanowi największy odsetek alkoholików. Są to przeważnie ludzie w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Bardzo często są to studenci, którzy po raz pierwszy są poza domem bez kontroli nad ich zachowaniem. Regularnie pijący nieletni w wieku od 12 do 20 lat spożywają więcej alkoholu niż osoby dorosłe, a 90% spożywanego alkoholu prowadzi do upijania się.

Upijanie się jest schematem picia utrwalanym przez nieletnich i młodych dorosłych u których stężenie alkoholu we krwi przekracza granicę 8 promili w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia picia. Nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko tolerancji, a następnie fizycznego uzależnienia od niego.

Młody dorosły alkoholik nie szuka pomocy, gdyż uważa się nadmierne spożywanie alkoholu w tym wieku jest „normalne” i stanowi etap rozwoju. Ludzie należący do tego typu często nie mają w historii rodzinnej alkoholików. Alkoholizm uważany jest za chorobę dziedziczną, natomiast genetyka odpowiada za połowę ryzyka rozwoju choroby, drugą połowę ryzyka stanowią czynniki społeczne. Regularne spożywanie alkoholu, upijanie się we wczesnej dorosłości zanim mózg się w pełni wykształci może przyczynić się do wystąpienia alkoholizmu. Prawie jedna trzecia wszystkich alkoholików pasuję do tego podtypu.

Lista kontrolna:

 • Osiągnąłeś wiek w którym legalnie możesz spożywać alkohol,
 • Możesz być studentem,
 • Nie masz współwystępujących zaburzeń,
 • Prawdopodobnie nie ma problemu alkoholowego w Twojej rodzinie,
 • Nadmierne spożywanie alkoholu nie stanowi dla Ciebie problemu

Młodzi antyspołeczni alkoholicy

Wczesne rozpoczęcie regularnego spożywania alkoholu (upijanie się przez 5 dni z rzędu w tym samym miejscu) może skutkować problemami alkoholowymi w późniejszym życiu.

Alkoholu wpływa na chemię mózgu i nadużywanie alkoholu w młodym wieku może wpłynąć na działania obwodów mózgu. Młody mózg nie ma w pełni rozwiniętej kory przedczołowej a co za tym idzie młodzi ludzi mają większy problem z kontrolowaniem emocji i impulsów. Spożywanie alkoholu w młodym wieku może powodować zaburzenia w normalnym rozwoju i wzrostu mózgu, może również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów alkoholowych w późniejszym okresie życia. Natomiast spożywanie alkoholu przed piętnastym rokiem życia powoduję, że sześciokrotnie zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby alkoholowej w dorosłym życiu.

Rodzaje alkoholików

U ponad połowy alkoholików tego typu występuje w rodzinie problem choroby alkoholowej a około połowa ma problemy ze antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Współistnienie zaburzeń zdrowia psychicznego powoduję podwyższenie ryzyka wystąpienia choroby alkoholowej. Antyspołeczne zaburzenia osobowości często współwystępują z problemem nadużywania alkoholu gdyż alkohol może powodować obniżenie społecznych zahamowań oraz poczucie zrelaksowania. Ludzie cierpiący na antyspołeczne zaburzenia zmagają się zwykle ze słabą kontrolą impulsów, co powoduje ich większą podatność na ryzykowne i problematyczne picie i inne zachowania destrukcyjne.

Spora grupa tego podtypu alkoholików cierpi również na inne zaburzenia zdrowia psychicznego jak zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe lub depresja. Siedemdziesiąt pięć procent z tej grupy pali papierosy lub marihuanę, a spora grupa ma problemy z uzależnieniem od opioidów i innych środków psychoaktywnych. Około 30 procent młodych antyspołecznych alkoholików będzie poszukiwać pomocy w walce z uzależnieniem.

Lista kontrolna:

 • Ukończyłeś dwudziesty rok życia,
 • Problemy ze spożywaniem alkoholu zaczęły się w młodym wieku,
 • Bliska osoba z rodziny może mieć problem alkoholowy,
 • Prawdopodobnie występują u Ciebie antyspołeczne zaburzenia osobowości,
 • Możesz zauważyć u siebie objawy depresji, leki lub chorobę dwubiegunową,
 • Jesteś palaczem.

Funkcjonalni alkoholicy

Zazwyczaj są to osoby w średnim wieku, wykształceni posiadający rodzinę, utrzymujący pracę i nie pasują do stereotypowego postrzegania alkoholika.

Funkcjonalny alkoholik prowadzi podwójne życie i oddziela picie od reszty życia. W przeciwieństwie do typowego alkoholika ten typ alkoholika będzie wypełniał wszystkie swoje obowiązki względem rodziny i bliscy będą umożliwiali mu picie tłumacząc je pojawiającym się na drodze problemami życia codziennego.

Funkcjonalny alkoholik często nie spada na samo „dno”, bardzo często odnosi sukcesu na polu zawodowym jak i rodzinnym. Dlatego Psychology Today podaję, że ta grupa alkoholików często wypiera swoje problemy i raczej nie szuka profesjonalnej pomocy.

Połowa z nich to aktywnie palacze a trzydzieści procent miało w rodzinie problemy alkoholowe. Około dwadzieścia pięć procent tej grupy miało epizod depresyjny w swoim życiu. Depresja i obniżenie nastroju często współwystępują z nadużywaniem alkoholu i mogą zwiększyć ryzyko uzależnienia. Funkcjonalny alkoholik często ukrywa swój stres emocjonalny i problemy alkoholowe oraz zachowuje pozory sukcesu.

Lista kontrolna:

 • Jesteś w średnim wieku dobrze wykształconym człowiekiem, odnoszącym sukcesy zawodowe,
 • Pojawiają się problemy z utrzymaniem relacji w rodzinie,
 • Zaprzeczanie, że Twoje picie jest problemem wpędza Cię w poczucie winy,
 • Potrafisz oddzielić picie od reszty życia,
 • Rodzina usprawiedliwia Twoje picie ponieważ wypełniasz swoje obowiązki rodzinne,
 • W trakcie picia masz z problem z jego kontrolą,
 • Odczuwasz potrzebę spożywania alkoholu,
 • Potrafisz znaleźć powody dla picia a nawet zdarza Ci się zastępować posiłki alkoholem,
 • Nadmierne picie w towarzystwie, nawet do utraty przytomności,
 • Mogłeś doświadczyć ciężkiej depresji.

Pośredni alkoholicy rodzinni

Jest to grupa około dwudziestu procent wszystkich typów alkoholików, przeważnie w średnim wieku. Około pięćdziesiąt procent z nich pochodzi z rodzin z problemem alkoholizmu wielopokoleniowego. Większa część z nich pali papierosy a dwadzieścia procent sięga po inne używki. Jednoczesne nadużywanie kilku substancji psychoaktywnych zwiększa potencjalne skutki uboczne i czynniki ryzyka związane z ich zażywaniem. Zwiększa to też ryzyko uzależnienia się od jednej lub więcej zażywanych substancji.

Blisko połowa pośrednich alkoholików zmaga się z problemami depresji klinicznej a co piąty walczy z chorobą afektywną dwubiegunową. Zaburzenia te często występują z chorobą alkoholową. Spożywanie alkoholu może być stosowane jako metoda leczenia depresji i wahań nastroju związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Alkohol powoduję uczucie szczęścia poprzez zmianę chemii mózgu i zwiększenia ilości dopaminy.

Zintegrowane programy leczenia mogą skutecznie pomóc w współwystępujących zaburzeniach jednocześnie.

Lista kontrolna:

 • Jesteś w średnim wieku,
 • Prawdopodobnie jedna z bliskich osób w rodzinie zmagała się z choroba alkoholową,
 • Możesz cierpieć na depresję lub chorobę dwubiegunową,
 • Prawdopodobnie jesteś osobą palącą.

O terapii uzależnień dowiesz się na naszej stronie: Terapeuta Uzależnień

Chroniczni ciężcy alkoholicy

Jest to grupa stanowiąca 9 procent wszystkich alkoholików. Chroniczny ciężki alkoholik prawdopodobnie zaczął pić w młodym wieku i już wtedy zmagał się z problemami związanym z nadużywaniem alkoholu i problemami picia w młodym wieku. Są to osoby walczące również z antyspołecznym zaburzeniem osobowości oraz często mające problem z prawem.

Alkohol wiąże się ze zwiększoną agresją oraz stwierdzone jest że alkohol jest jedną z głównych przyczyn przestępstw z użyciem przemocy. Ciężcy alkoholicy częściej niż inne grupy alkoholików cierpią na zaburzenia psychiczne w tym na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresję i zaburzenia lękowe. Prawie 80 procent chronicznych ciężkich alkoholików miało w rodzinie problem z alkoholem i bliski członek rodziny cierpiał na alkoholizm. Ten typ alkoholika często pali oraz częściej niż inne grupy sięga po inne używki i narkotyki.

Przewlekłych alkoholików często sięga bezdomność, brak pracy, problemy zdrowotne, rozpad związków oraz inne problemy społeczne.

Jest też grupa najczęściej szuka pomocy oraz jest najczęściej prezentowanym typem alkoholika w programach leczenia.

Lista kontrolna:

 • Jesteś w średnim wieku a Twoje picie alkoholu rozpocząłeś w młodym wieku,
 • W twojej rodzinie bliska osoba zmagała się z problemem alkoholowym,
 • Masz problemy w pracy,
 • Masz problemy z utrzymaniem dobrych relacji w domu,
 • Duże prawdopodobieństwo problemów z prawem,
 • Prawdopodobnie jesteś osobą antyspołeczną i zmagasz się z problemem depresji, zaburzeń lękowych lub chorobą dwubiegunową,
 • Jesteś osobą palącą,
 • Prawdopodobnie szukasz pomocy aby rozwiązać swój problem alkoholowy.

Alkohol jest najpopularniejszą substancją uzależniającą. NIDA opublikowała jedenaście oznak które Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders (DSM-5) wymienia jako wskaźniki choroby. Obejmują one:

 • Trudności w przerwaniu picia alkoholu oraz brak kontroli nad częstotliwością picia,
 • Nieskuteczność w próbach przerwania picia alkoholu,
 • Występowanie głodu alkoholowego,
 • Picie alkoholu zabiera sporą część czasu oraz regeneracja po przerwaniu,
 • Zniszczone relacje społeczne i interakcje społeczne przez nadużywanie alkoholu,
 • Zaniedbywanie codziennych obowiązków,
 • Rezygnacja z zajęć rekreacyjnych na rzecz alkoholu,
 • Spożywanie alkoholu powoduje niebezpieczne i ryzykowne sytuacje,
 • Świadome picie nawet gdy konsekwencją będą problemy fizyczne, emocjonalne, społeczne,
 • Zwiększona tolerancja na alkohol,
 • Objawy odstawienia w epizodycznych przerwach w spożywaniu alkoholu.

Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia alkoholizmu jest Esperal – dowiedz się więcej na naszej stronie: Wszywki Poznań