Wpływ alkoholu na płód

Wpływ alkoholu na płód

Wiedza na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód istniała już w czasach starożytnych, dowodem tego są starotestamentalne historie oraz obserwacje Arystotelesa. Pomimo tej wiedzy, zjawisko to było akceptowane. Sytuacja uległa zmianie po opublikowaniu badań potwierdzających negatywny wpływ alkoholu na płód matek pijących w trakcie trwania ciąży. W 1968 francuski pediatra Paul Lemoine jako pierwszy zdiagnozował „trwałe uszkodzenie płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży” w skrócie FAS ( z ang. Fetal Alkohol Spectrum) i opublikował pierwsze doniesienia o podobieństwie zaburzeń występujących u 127 dzieci, których matki spożywały alkohol w trakcie ciąży. Jednak dopiero w 1973 roku opisane przez Jonesa i Smitha w artykule obserwacje o dymorficznych cechach twarzy oraz zmianach w układzie nerwowym u dzieci, których matki piły w trakcie ciąży wywołały dyskusję. Przeprowadzone od tego czasu badania dowodzą jednoznacznie iż matki spożywając alkohol w trakcie ciąży, rodzą dzieci wykazujące zaburzenia rozwoju.

Pełnoobjawową postacią konsekwencji spożywania alkoholu w trakcie ciąży jest FAS natomiast niepełnoobjawową postacią jest Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju w skrócie FASD ( z ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorder). W 2004 roku w USA Krajowa Organizacja ds. Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz FASD Center of Excellence w Waszyngtonie wydali oświadczenie zgodnie, z którym termin FASD obejmuje „zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania, uczenia się, które mogą trwać przez całe życie”. FASD jest to bardzo szeroka kategoria, obejmująca osoby z różnym nasileniem zmian fizycznych i funkcjonalnych. Uszkodzeniu ulega obszar układu limbicznego, który odpowiada za rozwój przywiązania w wieku niemowlęcym dziecka (terapia: Terapia uzależnień)

Alkohol a płód
Matka spożywając alkohol musi mieć świadomość, że po 40 minutach od momentu spożycia stężenie alkoholu we krwi dziecka i jej są podobne. Wpływ alkoholu na płód jest dwojaki. Krążąc we krwi dziecka bezpośrednio zaburzają wzrost i różnicowanie komórek a nawet powodując ich śmierć. Uszkodzenia tkanki nerwowej są stałe i raczej nieodwracalne. Najbardziej narażone na działanie alkoholu są:

  • płaty czołowe,
  • ciało modzelowate,
  • hipokamp,
  • móżdżek,
  • jądra podstawy.

Natomiast pośrednio alkohol wpływa poprzez obniżenie dopływu tlenu i substancji odżywczych, co osłabia ukrwienie łożyska i płodu czego skutkiem jest niedotlenienie i niedożywienie. Zaburzony jest również transport aminokwasów czyli źródła energii organizmu. Dodatkowo alkohol utrudnia proces produkcji hormonów co utrudnia dojrzewanie i migrację komórek nerwowych mózgu. Największe zagrożenie wystąpieniem tego typu uszkodzeń i wpływ alkoholu na płód jest w trzecim trymestrze ciąży, kiedy dojrzewa hipokamp.

Esperal jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia alkoholizmu – dowiedz się więcej na naszej stronie: Wszywki Poznań