Wszywka alkoholowa

Wszywka alkoholowa

Wszywka alkoholowa (Esperal) należy do najbardziej znanych metod zniechęcenia alkoholika do spożywania napojów alkoholowych. Potwierdzono wysoką skuteczność leku w wychodzeniu z nałogu. Tabletki z lekiem wszywane są w pośladek, pod łopatką lub w miękkie tkanki brzucha.Ta metoda przynosi najlepsze rezultaty w połączeniu z leczeniem w ośrodku leczenia uzależnień, dzięki czemu ogranicza się prawdopodobieństwo nawrotu.

Wszywka alkoholowa – czy pomoże wyjść z alkoholizmu?

Działanie wszywki alkoholowej polega na fizjologicznym działaniu leku na organizm człowieka przy spożyciu nawet minimalnych dawek alkoholu. Esperal wywołuje ostrą reakcję podczas interakcji z etanolem: nudności, wymioty, duszności, drgawki, zawał serca. W celu przeprowadzenia procedury trzeba przejść wstępne przygotowanie.

Jego główne etapy obejmują:

  • Tworzenie trwałej motywacji do pozbycia się uzależnienia od alkoholu. Osoba uzależniona musi zrozumieć własny problem i być przygotowana na długotrwałą abstynencję, a także pragnąć poddać się dalszemu leczeniu odwykowemu, z pełnym przywróceniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Przeprowadzane jest kompleksowe badanie, które określa obecność przeciwwskazań do stosowania Esperalu.
  • Przed rozpoczęciem zabiegu wszycia pacjent ośrodka odwykowego musi samodzielnie powstrzymać się od picia nawet małych dawek alkoholu przez 24 godziny.

Wszywka alkoholowa zdołała zdobyć pozytywną reputację, zapewniając w ostatnich latach znaczną skuteczność terapii odwykowej.

Czym jest wszywka alkoholowa?

Esperal to francuski lek na bazie disulfiramu, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Czas działania leku ustalany jest dla każdej osoby indywidualnie przed implantacją. Psychologowie i terapeuci ośrodka leczenia uzależnień opracowali i wdrożyli skuteczny system motywowania osób uzależnionych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia. Całkowicie dobrowolna i nieprzymusowa technika pozwala osiągnąć dobre wyniki, dlatego większość osób uzależnionych podejmuje samodzielną decyzję o implantacji wszywki alkoholowej i rozpoczęciu terapii zdrowienia.

Detoksykacja organizmu przed implantacją wszywki alkoholowej

Detoksykacja to pierwszy i bardzo ważny etap w leczeniu alkoholizmu, który polega na usunięciu z organizmu resztek środków odurzających i produktów ich rozpadu. To również podstawa przygotowania osoby uzależnionej do implantacji wszywki alkoholowej. Profesjonalna detoksykacja, przeprowadzona jest w ośrodku leczenia uzależnień i pozwala całkowicie wyeliminować dolegliwości bólowe zespołu odstawienia i zminimalizować jego wpływ na organizm.

W trakcie leczenia alkoholik nie odczuwa bólu, organizm zostaje oczyszczony, wszystkie funkcje życiowe są przywrócone. Psychoterapeuta z ośrodka leczenia alkoholizmu, prowadzi indywidualną lub grupowa pracę psychologiczną, nastawioną na całkowite zrezygnowanie z napojów odurzających. Gdzie głównym zadaniem specjalisty jest stworzenie stabilnej motywacji pacjenta do dalszego leczenia, w celu powrotu do normalnego, zdrowego życia.

Wszywka alkoholowa (Esperal) – działanie

Substancją czynną leku Esperal jest disulfiram (nieszkodliwy nim alkohol dostanie się do krwioobiegu). Blokuje syntezę enzymu wątrobowego dehydrogenazy alkoholowej, która jest niezbędna do całkowitego rozkładu alkoholu etylowego do wody i dwutlenku węgla. Włożenie kapsułki Esperal – wszywka alkoholowa powoduje, że alkohol zostaje przetworzony do produktu pośredniego, aldehydu octowego. Jest toksyczny, powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego i narządów wewnętrznych.

Jeżeli ktoś wypije alkohol dochodzi do szybkiej reakcji organizmu i dotyczy to większości narządów. Następuje zaburzenie ze strony ośrodkowego układu nerwowego a także sercowo-naczyniowego. Postępuje toksyczny stan zapalenia wątroby a także możliwe jest uszkodzeniem nerek i trzustki. Esperal hamuje aktywność dehydrogenazy aldehydowej i dlatego powoduje wystąpienie symptomów zatrucia w przypadku spożycia alkoholu. Sam lek nie leczy alkoholizmu, a jedynie pomaga osobie uzależnionej pozbyć się głodu alkoholu i uzależnienia fizycznego.

Czy więc wszywka alkoholowa jest naprawdę efektywna? Aby uzyskać długotrwałą remisję, osoba uzależniona musi poddać się terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Jeśli ktoś zdecydował się raz na zawsze zrezygnować z alkoholu, musi przejść przez wszystkie etapy indywidualnego leczenia.

Procedura wszycia Esperalu

Implant umieszczany jest w znieczuleniu miejscowym. Lekarz wkłada tabletki z Esperalem podpowięziowo w mięśniu przez małe nacięcie chirurgiczne. Następnie zakładane są szwy i przez kilka dni należy przemywać miejsce wszczepienia preparatem antyseptycznym. Po wygojeniu lekarz usuwa szwy, w miejscu wstrzyknięcia pozostaje ledwo zauważalna blizna. Wszywka alkoholowa działa od razu po implantacji. Natomiast uwalnianie substancji czynnej (disulfiramu) następuje stopniowo, od 8 do 12 miesięcy. 

Zalety wszywki alkoholowej

Większość osób, które przeszli procedurę wszycia, odnotowuje wysoką skuteczność. Niewątpliwymi zaletami są możliwość uzyskania trwałego efektu oraz wygoda ze względu na brak codziennego przyjmowania leków. Nie wolno nam zapominać, że metoda odstrasza od ponownego sięgnięcia po alkohol, dlatego ważną rolę w skutecznym leczeniu odgrywa składnik psychologiczny, gotowość do przeciwstawienia się chorobie i dalsza adaptacja społeczna.