Jak wygląda pobyt w ośrodku leczenia uzależnień?

Alkoholizm to uzależnienie, z którego samodzielne wyjście jest niezwykle trudne a w wielu przypadkach całkowicie niemożliwe. Zdecydowaną większość alkoholików umieszcza się w specjalnych ośrodkach leczenia uzależnień, gdzie przeprowadzane jest leczenie uzależnienia. W poniższym artykule dokładnie omawiamy, jak wygląda pobyt w ośrodku leczenia uzależnień. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Dlaczego porzucenie nałogu jest takie trudne? 

Z jakiego powodu porzucenie nałogu jest takie trudne? Wynika to przede wszystkim z tego, że w organizmie alkoholików wytwarza się alkohol endogenny będący produktem przemiany materii. Ilość tego alkoholu rośnie, gdy odczuwamy emocje pozytywne, zaś obniża się w związku ze stresem. Produkt wynikający z rozpadu alkoholu wchodzi w interakcje z serotoniną i dopaminą, co prowadzi do poprawy nastroju.

Gdy pijemy alkohol, poprawia się nastrój. Alkohol pochodzący z zewnątrz powoduje, że naturalna produkcja tego składnika w organizmie spada, a tym samym organizm wraz z upływem czasu ma coraz większe potrzeby w zakresie dostarczania alkoholu. Z powyższego względu mamy do czynienia z uzależnieniem zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. Dzięki leczeniu w profesjonalnym ośrodku zwalczania uzależnień mamy możliwość odzyskania zdrowia oraz porzucenia nałogu. 

Jak leczy się alkoholizm w ośrodku odwykowym? 

Podstawowym celem leczenia alkoholizmu w ośrodku leczenia uzależnień jest przede wszystkim powstrzymanie tej niezwykle groźnej choroby i utrzymanie przez dłuższy czas rezygnacji z picia alkoholu przez daną osobę. Specjaliści wspominają zwłaszcza o podejściu behawiorystycznym. Polega ono na tym, że zakłada się iż całkowite wyleczenie alkoholizmu nie będzie możliwe. Uczy się jednak pacjenta, w jaki sposób powinien efektywnie walczyć ze swoim nałogiem. Dzięki temu nawet przez wiele lat można żyć bez konieczności sięgania po kieliszek, a nawroty choroby nie następują. 

Aby móc rozpocząć leczenie w ośrodku odwykowym, w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza, który musi wydać stosowną diagnozę. Następnie kieruje się go do właściwego ośrodka leczenia uzależnień. Dzięki pobytowi w takim ośrodku przez pierwsze dni likwidowane są objawy zespołu odstawiennego. Pierwszy etap nazywamy odtruciem, czyli detoksykacją organizmu. Czas jego trwania wynosi 10 dni. W tym okresie wszystkie funkcje biochemiczne w organizmie pacjenta ulegają ustabilizowaniu, zaś organizm stopniowo uniezależnia się od alkoholu. W najgorszych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na hospitalizację. Niektóre uzależnione osoby wymagają także podania leków uspokajających, nasennych bądź przeciwdrgawkowych.

W ranach drugiego etapu leczenia alkoholizmu u pacjentów największy nacisk kładzie się na kwestie związane z psychiką pacjenta. W tym względzie najważniejsza jest praca z terapeutą. Psychoterapia w przypadku leczenia alkoholizmu może zdziałać cuda. Terapię prowadzą ośrodki leczenia uzależnień, profesjonalne poradnie, oddziały NFZ a także popularne grupy Anonimowych Alkoholików (AA). Terapia dla alkoholików może mieć formę indywidualną lub grupową. Decyzję odnośnie wyboru trybu psychoterapii powinien podjąć pacjent po skonsultowaniu się ze specjalistą. Czas trwania omawianego procesu terapeutycznego wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Uwzględnia się w nim szereg indywidualnych uwarunkowań konkretnego pacjenta. Warto nadmienić, że aby proces leczenia przyniósł wymierne rezultaty, niezbędne jest wsparcie ze strony rodziny chorego. W trakcie terapii pacjent powinien uzmysłowić sobie, jakie jest źródło jego uzależnienia oraz nauczyć się, w jaki sposób należy przeciwdziałać. Lekarze specjaliści kładą duży nacisk na to, by pacjent nauczył się żyć w społeczeństwie oraz na dobre porzucił alkohol. 

Zasady obowiązujące w ośrodkach leczenia uzależnień 

Osoby przebywające w ośrodkach leczenia uzależnień powinny pamiętać o tym, że niezwykle ważne jest tam przestrzeganie wytyczonych zasad. Mowa tutaj o dyscyplinie, sumienności i systematyczności w wykonywaniu powierzonych zadań. Rzeczą absolutnie zakazaną jest niedostosowywanie się do poleceń terapeutów – zwłaszcza w odniesieniu do spożywania alkoholu czy innych używek. Jeśli pacjent nie będzie stosował się do zaleceń, terapia z pewnością nie przyniesie spodziewanych rezultatów. 

Każdy dzień w ośrodku leczenia uzależnień jest dokładnie zaplanowany. Pacjenci powinni stosować się do wytyczonego harmonogramu, godzin odbywania zajęć czy wydawania posiłków. Jest to ważne zarówno ze względów organizacyjno-logistycznych jak i z psychologicznego punktu widzenia. 

Dzień w ośrodku uzależnień zazwyczaj rozpoczyna się od porannej gimnastyki. Następnie pacjenci mogą zająć się medytacją lub modlitwą. Po śniadaniu realizowane są sesje terapeutyczne. Pacjent, który przebywa w ośrodku, jest zobowiązany, by brać udział we wszystkich przewidzianych dla niego zajęciach. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę z tego, że nikt nie ma obowiązku podjęcia leczenia. Przebywanie w takim ośrodku jest całkowicie dobrowolne. Tylko od decyzji pacjenta zależy, jak długo będzie on brał udział w terapii.