Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu

Home / Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu

Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu

Obciążenie organizmu i brak jasności umysłu może przysłaniać wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od uzależnienia. Leczenie alkoholizmu to jednak proces, który musi obejmować otwartość Pacjenta na zmianę i chęć współpracy z kadrą kliniki przeprowadzającej odtrucie alkoholowe i terapię.

W naszej pracy staramy się pokazywać, że czasem mniej słów – znaczy więcej. Aby osoba uzależniona poczuła się bezpiecznie i swobodnie, powinna mieć przestrzeń na bycie sobą. Bez oceniania i wskazywania palcem, ani obarczania poczuciem winy przez bliskich, każda osoba z nałogiem może z niego wyjść i przyjąć pomoc z zewnątrz. Spokojna rozmowa z zaznaczeniem istniejącego problemu czasem wystarczy, żeby chory sam podjął kolejną, a nawet z pokorą zgodził się na proces odtruwania i leczenia.

Ważnym elementem w leczeniu, już na poziomie dostrzeżenia i zakomunikowania negatywnych skutków długotrwałego przyjmowania wysokoprocentowych trunków, jest temat motywacji. Nasi Pacjenci są wspierani do odkrywania w sobie potencjału, szlifowania swoich umiejętności lub skupienia na swoich pozytywnych cechach. Odpowiednie środowisko na terapii wzmacnia ich spokój, a po detoksie, czyli odtruciu, postrzeganie staje się bardziej klarowne. Wtedy też łatwiej o udzielenie pomocy w zainicjowaniu nowych zainteresowań czy nawyków, które w kolejnym etapie będą niejako uzupełniały odmienione życie po wyjściu z nałogu.

Pomoc osobie uzależnionej powinna ponadto uwzględniać zmianę środowiska, które skłaniało ją do sięgania po alkohol. Często wymaga to przeprowadzenia gruntownego oczyszczenia różnorakich wzorców i mechanicznego zachowania, doprowadzającego osobę do sięgnięcia po butelkę. Na tym poziomie trzeba wykazać się głęboką wrażliwością i zrozumieniem, ponieważ tryb życia jest czymś w co bardzo łatwo wrastamy. Jednak rutyna, problemy i nieumiejętność wyrażania emocji mogą doprowadzić do tego, że przyzwyczajenia stają się swoistym więzieniem. Odświeżenie otoczenia, tak samo jak odtrucie ciała podczas naszej terapii, stanowi ważny punkt leczenia alkoholików.

Jeśli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich zmaga się z nawracającym nałogiem, świadczymy różne formy pomocy w leczeniu, w tym terapie wyjazdowe, odtruwanie i zabiegi, pozwalające zerwać z uzależnieniem. Umożliwiamy również skorzystanie z naszego doświadczenia w formie tekstów na niniejszej stronie, co może być dobrym wstępem do zaufania naszej klinice i nabrania odwagi do zmian.