Jak pomóc alkoholikowi?

Uzależnienia są potężną zmorą współczesnego świata. Przede wszystkim mogą one doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji zarówno do osób, które borykają się z tym problemem, jak i osób w jej otoczeniu. Poważnym kłopotem jest połączenie uzależnienia psychicznego i fizycznego. Pierwsze jest związane z potrzebą do skorzystania z używki, co wynika właśnie ze względów psychicznych. To drugie jest związane z występowaniem fizycznych konsekwencji w sytuacji, gdy używka nie zostanie dostarczona do organizmu. Jest to więc złożony i bardzo poważny problem. W Polsce najczęściej nadużywaną używką jest alkohol. Właśnie ten temat będziemy analizować. Jak pomóc alkoholikowi?

Dlaczego alkoholizm jest tak groźnym uzależnieniem

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, jak poważnym zagrożeniem jest alkohol i jak poważne są konsekwencje, które wynikają z jego nadużywania. Objawy fizyczne i to w początkowej fazie, gdy używka nie zostanie dostarczona, to choćby występowanie bólów głowy czy mięśni, a nawet nudności i przyspieszona akcja serca czy problemy ze snem. Oprócz tego oczywiście pojawiają się trudności psychiczne, ponieważ kolejna dawka trucizny może chwilowo pomóc z bólem. Długofalowo prowadzi to jednak do miejsca, z którego trudno wydostać się bezproblemowo. Konsekwencje mogą dotykać zarówno alkoholika, jak i jego otoczenia. Łatwo wyobrazić sobie znacznie cięższe aspekty występowania alkoholizmu.

Trudność do rozpoczęcia walki z uzależnieniem

Ludzie często mają skłonność do minimalizowania problemu lub do całkowitego eliminowania go ze swojej świadomości. W wielu przypadkach trudno jest przekonać osobę uzależnioną od alkoholu, że rzeczywiście ma problem. Ponadto trudno jest wytłumaczyć, że jest to choroba, którą trzeba wyleczyć. Nie wystarczy powiedzieć osobie z tym problemem, że musi zmierzyć się z tym problemem. Często trudno jest wykonać pierwsze kroki w walce. Jak jednak zapewnić wsparcie, które pomoże takiej osobie?

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Przede wszystkim należy uświadomić osobie uzależnionej, że ma do czynienia z chorobą. Nie chodzi o to, żeby zmusić alkoholika do wybrania się na terapię, ale przekonanie go, że będzie to dla niego korzystne. Ponadto uzależnienie sprawia, że nie można tak po prostu przestać pić. Często alkoholikom wydaje się, że nie ma problemu i że jeśli nie będą chcieć, to nie będą sięgać po alkohol. Problem polega jednak na tym, że nie udaje się tego zaimplementować w praktyce. Wpędzanie kogoś w poczucie winy nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wykazuje wsparcia. Dopiero gdy zawiodą wszystkie inne metody, możliwe jest wysłanie kogoś na przymusowe leczenie. Jest to jednak inna sytuacja, w której żadne inne metody nie okażą się skuteczne. Ponadto eliminowanie głodu alkoholowego jest bardzo trudne. W pewnym stadium choroby istnieje niewielka szansa, że uda się rozprawić z tym problemem samemu. Ponadto często alkoholizmowi towarzyszy depresja, co wynika z poczucia winy. Coraz głębsze popadanie w duopol alkoholizmu i depresji może stać się drogą w jednym kierunku. Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania, które mogą pomóc.

Gdzie szukać pomocy?

Najlepszą pomocą dla alkoholika będzie pomoc specjalistów. Tego nie uda się osiągnąć domowymi sposobami. Na szczęście istnieją mechanizmy, które pozwolą wyciągnąć osobę uzależnioną z problemu. Są to kliniki leczenia uzależnień. Podstawową rolą, żeby pomóc alkoholikowi, jest przekonanie go, że takie miejsce pomoże mu wyleczyć się z choroby. Ponadto zrobi to przede wszystkim dla siebie, ale również dla osób w jego otoczeniu. Oprócz tego uzależnienia się leczy i w pewnym stadium silna wola nie wystarczy. Dlaczego kliniki są tak skutecznymi rozwiązaniami? Przede wszystkim walka z uzależnieniem jest wsparta przez osoby, które są specjalistami w tej dziedzinie. Ponadto sam dobór leczenia jest dostosowywany tak, żeby minimalizować problemy. Psychoterapia jest jedną z najskuteczniejszych form. Szczególnie jeśli dodatkowo odbywają się w odpowiednim miejscu i pod właściwym nadzorem. Ośrodki Terapii Uzależnień oferują także detoksy, które polegają na oczyszczeniu organizmu. Dzięki temu zmniejsza się połączenie pomiędzy osobą uzależnioną a używką. Alternatywą jest esperal w Poznaniu znany też jako wszywka alkoholowa. Jego zastosowanie zniechęca do spożycia alkoholu, ale jednocześnie wywołując szybkie działanie. Są to 3 skuteczne metody leczenia (oczywiście w ramach konkretnej sytuacji to inna z nich może być najkorzystniejsza). Odoklinika jest miejscem, które wykazało się wieloma sukcesami odniesionymi w przeszłości. Tym samym oferuje duże możliwości wyciągnięcia osoby uzależnionej z choroby.

Podsumowanie o tym, jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu to potężny problem, którego nie można ignorować. Jeśli chcemy pomóc osobie, która boryka się z takimi problemami, powinniśmy przekonać ją, jak wartościowe jest skorzystanie z leczenia. Najważniejsze nie jest jednak zapisanie takiej osoby do kliniki, ale przekonanie ją, że jest to możliwość, która ostatecznie prowadzi do odniesienia korzyści dla każdej ze stron. Ważnym elementem ostatecznego sukcesu jest wsparcie mentalne na każdym etapie walki z uzależnieniem od alkoholu.